Mateřská škola

Bartošovice v Orlických horáchilustrační obrázek

Mateřská škola Bartošovice
v Orlických horách

 


ZÁPIS DĚTÍ DO
MŠ BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH


bude 7. května 2024 v 10.00 hod
v naší školce!


Údaje a doklady pro přijetí dítěte do MŠ:
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce
- doporučení školského poradenského zařízení
   (v případě specifické poruchy a chování)
 


 

-> Výroční zpráva za rok 2023

-> Výroční zpráva za rok 2022

-> Úprava zahrady u MŠ v Bartošovicích v Orlických horách
     „Naše zahrádka Péťa“ č. 1190700550

-> Výroční zpráva za rok 2021

-> Výroční zpráva za rok 2020

 

Vítejte na stránkách naší školky, která se nachází uprostřed krásné přírody Orlických hor.

„Není důležité dosáhnout v MŠ dokonalosti a přísnosti, ale teplé lidskosti, která dá dítěti pocit lásky a jistoty!“

Jsme malá jednotřídní školka pro děti od 2 do 7 let, kapacita až 25 dětí.

Jednotřídní mateřská škola byla otevřena již 1. května 1948, bylo zapsáno 35 dětí. Zpočátku zařízení MŠ obsahovalo staré věci roztroušené po vesnici. Za pomoci žáků Národní školy byl nábytek přivezen, opraven a dán k používání. Dnem 1. září 1950 byla osamostatněna i „správa mateřské školy“.

Od 1. ledna 2003 je MŠ v právní subjektivitě, zřizovatelem je obec Bartošovice v Orlických horách. Budovu MŠ má ředitelství v pronájmu od obce.

Školka se nachází v přízemní části budovy. V přízemí se v levé části ještě nachází školní jídelna-výdejna, šatna dětí a zaměstnanců, sociální zařízení pro zaměstnance. V pravé části je větší herna s menší ložnicí a sociálním zařízením pro děti. K budově náleží kotelna ve sklepě a prostorná půda.

V roce 2013 byla celá budova zrekonstruovaná-střecha, zateplena, opravena fasáda a pořízeny nová okna. Vytápění je zajištěno novým kotlem na pelety. Rekonstrukce budovy budou pokračovat dle finančních možností zřizovatele. Vybavení MŠ – zejména nábytkem – je zastaralé, avšak funkční. Úpravy veškerého vybavení nás čekají během následujících let.

V 1. patře budovy se nachází kabinet MŠ, Městská knihovna a cvičebna pro místní ženy.

Ke školce náleží prostorná zahrada, kde jsme s dětmi vysázeli ovocné stromky, bylinky. Jsou zde umístěny průlezky, houpačky, zahradní nábytek, domek na hračky a pískoviště. Výhodou je poloha zahrady a svažitý terén, který je využíván hlavně v zimě. Plánujeme nové oplocení zahrady a vybavení pro pobyt venku.

Zdejší školku navštěvují i děti z okolních obcí (Rokytnice v Orlických horách a Neratov).

Motto naší školky

  • Usilujeme o dostatek lásky a pochopení.
  • Máme individuální přístup ke všem dětem a hlavně, které vyžadují více péče,
  • prostor pro samostatnost,
  • kamarádství – pomáhání si navzájem,
  • rozvíjení dobrého vztahu k přírodě,
  • možnost alternativní klidové činnosti v době spánku.
  • Preferujeme učení hrou.
  • Podněcujeme děti k aktivitě a experimentování.
  • Záleží nám na kvalitní připravenosti předškoláků.
  • Máme hodně sportovních aktivit – plavání, lyžování, turistika, hry na zahradě, apod.

Naším cílem je zdravé a šťastné dítě, které bude i v dospělosti na mateřskou školu rádo vzpomínat.

Ve všech výchovných činnostech pracujeme se společným námětem „Český rok“ a s „Rámcovým vzdělávacím programem“ v každém ročním období. Dodržujeme různé tradice, kulturní a sportovní akce za účasti rodičů (besídky, divadla, výlety, lyžařská škola na protějším kopci s vlekem, turistika do okolí, keramika v chráněných dílnách apod.)

Provozní doba

pondělí – pátek:

7:00 – 15:30


Úprava zahrady u MŠ v Bartošovicích v Orlických horách „Naše zahrádka Péťa“ č. 1190700550

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

   

Projekt MŠ Bartošovice 80


 

Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách, 517 61 Bartošovice v Orlických horách 23
telefon: 491 616 907, 739 455 232, IČO: 75015757
e-mail: ms.bartos@seznam.cz,  •  www.skolkabartosovice.cz

e-mail webmaster  •  copyright © by Michael Stanovský, 2013-2024  •  login